ΣΧΕΤΙΚΑ

Ο μη κερδοσκοπικός Οργανισμός IN.TE.SO. φέρνει στην Ελλάδα τη Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομπότ με διακριτικό τίτλο IRO.

Ο IN.TE.SO. είναι ο επίσημος φορέας διεξαγωγής εκδηλώσεων και διαγωνισμών Αθλητικής Ρομποτικής® στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης (Robotic Sports®).

Με όχημά μας τους διαγωνισμούς, επιδιώκουμε την εισαγωγή της ρομποτικής, καθώς και της ευρύτερης μεθοδολογίας STEAM (Science – Technology – Engineering – Art – Mathematics), στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας.

Οι διαγωνισμοί μας αξιοποιούνται ως κίνητρο για τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος, με σκοπό τόσο την αύξηση του ενεργού ενδιαφέροντος από τους νέους απέναντι στην εκπαιδευτική ρομποτική, όσο και τον ευρύτερο εκσυγχρονισμό των ελληνικών σχολείων, μέσα από τον εφοδιασμό τους με εξοπλισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Επιπλέον, με έναυσμα τους διαγωνισμούς, ο IRO δημιουργεί και συντηρεί μία ενεργή κοινότητα πανελλήνιας εμβέλειας, η οποία εργάζεται εθελοντικά και μεριμνά για τη διαρκή κατάρτιση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών, μέσω δωρεάν επιμορφωτικών σεμιναρίων (online και offline), ολοκληρωμένων έντυπων οδηγών και σχεδίων μαθήματος.

Το αντικείμενο του IRO
Ο στόχος του IRO
Scroll to Top